Du tappar strax ev. inmatningar du gjort på sidan senaste 20 minuterna... Klicka nedan om du vill ha ytterligare 20 minuter.
Du loggas ut om:
60

9-3571 MILES-ET
91505

6

MILES

Melarry Al McKenna


F:ROBUSTFF: 90749 VELVET-VIEW-KJ
MF:90871 SHOT AL-ETMMF: 90546 ZENITH

Till kor som behöver : Produktion Halter Ben

Produktion29 döttrar

Säkerhet: 78 %

Mjölkindex 122 122
Mjölk kg 115 115
Protein kg 117 117
Protein % 102 102
Fett kg 125 125
Fett % 109 109
Tillväxt kg 96 96 96

Hälsoegenskaper

Dotterfruktsamhet 78 78 78
Kalvningar far 91 91 91
Kalvningar matern 105 105
Juverhälsa 88 88 88
Övriga sjukdomar 93 93 93
Överlevandetal 92 92 92
Klövhälsa 109 109

Kroppsstorlek 110

Reslighet 102 lågstå 102 reslig
Mjölktyp 115 grov 115 skarp
Bröstbredd 98 smal 98 98 bred
Kroppsdjup 104 grunt 104 djupt
Korsbredd 119 smalt 119 brett
Korslutning 87 överb. 87 87 sluttande
Överlinje 97 svag 97 97 stark

Ben totalt 121

Hasvinkel 94 rak 94 94 krokig
Ben bakifrån 117 hastrång 117 parallell
Fotvinkel 111 låg 111 brant
Benbyggnad 104 grov 104 flat, fin
Haskvalitet 117 svullna 117 torra

Juver totalt 93

Framljuver anf 94 lös 94 94 stark
Bakljuver höjd 119 låg 119 hög
Bakljuverbredd smalt brett
Juverligament 114 svagt 114 starkt
Juverdjup 89 djupt 89 89 grunt
Juverbalans 105 baktungt 105 framtungt
Spenlängd 98 korta 98 98 långa
Spentjocklek 96 tunna 96 96 tjocka
Spenplac fram 105 vitt 105 tätt
Spenplac bak 123 vitt 123 tätt

Mjölkbarhet 98 trög 98 98 lätt
Lynne 96 nervös 96 96 lugn