Du tappar strax ev. inmatningar du gjort på sidan senaste 20 minuterna... Klicka nedan om du vill ha ytterligare 20 minuter.
Du loggas ut om:
60

Ren webbsida för utskrift

3-9515 VR HAMBO
99515

21

VR Hambo


F:136558 R HASLEVFF: 91433 ORRARYD
MF:92263 G EDBOMMF: 91213 PETERSLUND

Den genomiska testen visar. Medelstora kor ngt smala. Bra beställning. Ordinära juver, bra spenplacering och spenlängd.

Till Kor som behöver: Halter Hälsoegenskaper Mjölkbarhet Lynne


Beställning SRB 99515 (3-9515) VR HAMBO
Pris 180 kr/st.
Antal


Produktion1455 döttrar

Säkerhet: 99 %

Mjölkindex 109 109
Mjölk kg 100 100
Protein kg 108 108
Protein % 113 113
Fett kg 106 106
Fett % 106 106
Tillväxt kg 107 107

Hälsoegenskaper

Dotterfruktsamhet 115 115
Kalvningar far 102 102
Kalvningar matern 106 106
Juverhälsa 99 99 99
Övriga sjukdomar 108 108
Överlevandetal 115 115
Klövhälsa 112 112

Kroppsstorlek 91

667 bedömda döttrar

Reslighet 101 lågstå 101 reslig
Mjölktyp 106 grov 106 skarp
Bröstbredd 82 smal 82 82 bred
Kroppsdjup 92 grunt 92 92 djupt
Korsbredd 106 smalt 106 brett
Korslutning 107 överb. 107 sluttande
Överlinje 89 svag 89 89 stark

Ben totalt 97

Hasvinkel 109 rak 109 krokig
Ben bakifrån 89 hastrång 89 89 parallell
Fotvinkel 102 låg 102 brant
Benbyggnad 103 grov 103 flat, fin
Haskvalitet 105 svullna 105 torra

Juver totalt 99

Framljuver anf 94 lös 94 94 stark
Bakljuver höjd 96 låg 96 96 hög
Bakljuverbredd smalt brett
Juverligament 97 svagt 97 97 starkt
Juverdjup 105 djupt 105 grunt
Juverbalans 107 baktungt 107 framtungt
Spenlängd 109 korta 109 långa
Spentjocklek 102 tunna 102 tjocka
Spenplac fram 83 vitt 83 83 tätt
Spenplac bak 85 vitt 85 85 tätt

Mjölkbarhet 129 trög 129 lätt
Lynne 104 nervös 104 lugn