Du tappar strax ev. inmatningar du gjort på sidan senaste 20 minuterna... Klicka nedan om du vill ha ytterligare 20 minuter.
Du loggas ut om:
60

Ren utskrift

7-203 VALIANT

-50


F:99595 ARLIN CHIEFFF: 99829 ADMIRAL
MF:99612 IP ADMIRALMMF: 99924 PIONEER


Beställning HOL 99091 (7-203) VALIANT
Pris 0 kr/st.
Antal


Produktion44 döttrar

Säkerhet: 99 %

Mjölkindex 64 64 64
Mjölk kg 70 70 70
Protein kg 61 61 61
Protein % 88 88 88
Fett kg 71 71 71
Fett % 100 100
Tillväxt kg 87 87 87

Hälsoegenskaper

Dotterfruktsamhet 101 101
Kalvningar far 95 95 95
Kalvningar matern 79 79 79
Juverhälsa 91 91 91
Övriga sjukdomar 92 92 92
Överlevandetal 75 75 75
Klövhälsa 0 0

Kroppsstorlek 106

26 bedömda döttrar

Reslighet 94 lågstå 94 94 reslig
Mjölktyp 99 grov 99 99 skarp
Bröstbredd 104 smal 104 bred
Kroppsdjup 122 grunt 122 djupt
Korsbredd 104 smalt 104 brett
Korslutning 93 överb. 93 93 sluttande
Överlinje 104 svag 104 stark

Ben totalt 85

Hasvinkel 95 rak 95 95 krokig
Ben bakifrån 95 hastrång 95 95 parallell
Fotvinkel 92 låg 92 92 brant
Benbyggnad 87 grov 87 87 flat, fin
Haskvalitet 84 svullna 84 84 torra

Juver totalt 73

Framljuver anf 81 lös 81 81 stark
Bakljuver höjd 81 låg 81 81 hög
Bakljuverbredd smalt brett
Juverligament 94 svagt 94 94 starkt
Juverdjup 75 djupt 75 75 grunt
Juverbalans 97 baktungt 97 97 framtungt
Spenlängd 103 korta 103 långa
Spentjocklek 111 tunna 111 tjocka
Spenplac fram 84 vitt 84 84 tätt
Spenplac bak 93 vitt 93 93 tätt

Mjölkbarhet 91 trög 91 91 lätt
Lynne 93 nervös 93 93 lugn