Du tappar strax ev. inmatningar du gjort på sidan senaste 20 minuterna... Klicka nedan om du vill ha ytterligare 20 minuter.
Du loggas ut om:
60

Ren webbsida för utskrift

9-7640 BRETAGNE
92279

16


F:92601 BREKEMFF: 91098 BOOKEM
MF:91476 DAKKER RCMMF: 100174 DESTRY


Beställning HOL 92279 (9-7640) BRETAGNE
Pris 0 kr/st.
Antal

Tillfälligt slut

Produktion

Mjölkindex 111 111
Mjölk kg 96 96 96
Protein kg 103 103
Protein % 110 110
Fett kg 114 114
Fett % 115 115
Tillväxt kg 0 0

Hälsoegenskaper

Dotterfruktsamhet 112 112
Kalvningar far 90 90 90
Kalvningar matern 100 100
Juverhälsa 98 98 98
Övriga sjukdomar 96 96 96
Överlevandetal 106 106
Klövhälsa 0 0

Kroppsstorlek 108

Reslighet 116 lågstå 116 reslig
Mjölktyp 111 grov 111 skarp
Bröstbredd 93 smal 93 93 bred
Kroppsdjup 97 grunt 97 97 djupt
Korsbredd 107 smalt 107 brett
Korslutning 95 överb. 95 95 sluttande
Överlinje 95 svag 95 95 stark

Ben totalt 107

Hasvinkel 98 rak 98 98 krokig
Ben bakifrån 95 hastrång 95 95 parallell
Fotvinkel 105 låg 105 brant
Benbyggnad 114 grov 114 flat, fin
Haskvalitet 108 svullna 108 torra

Juver totalt 118

Framljuver anf 105 lös 105 stark
Bakljuver höjd 117 låg 117 hög
Bakljuverbredd smalt brett
Juverligament 99 svagt 99 99 starkt
Juverdjup 125 djupt 125 grunt
Juverbalans 115 baktungt 115 framtungt
Spenlängd 100 korta 100 långa
Spentjocklek 97 tunna 97 97 tjocka
Spenplac fram 102 vitt 102 tätt
Spenplac bak 93 vitt 93 93 tätt

Mjölkbarhet 104 trög 104 lätt
Lynne 100 nervös 100 lugn