Du tappar strax ev. inmatningar du gjort på sidan senaste 20 minuterna... Klicka nedan om du vill ha ytterligare 20 minuter.
Du loggas ut om:
60

Ren webbsida för utskrift

22-7675 VR LORENZO
47675

22

VR Lorenzo


F:99727 VR LAZERFF: 92912 VR LEROY
MF:46003 VR TUOMIMMF: 90163 TOSIKKO

Produktion Halter Ben Juver Spenform Spenplacering ROBOTTJUR


Beställning SRB 47675 (22-7675) VR LORENZO
Pris 0 kr/st.
Antal

Tillfälligt slut

Produktion

Säkerhet: 79 %

Mjölkindex 113 113
Mjölk kg 104 104
Protein kg 111 111
Protein % 110 110
Fett kg 111 111
Fett % 108 108
Tillväxt kg 88 88 88

Hälsoegenskaper

Dotterfruktsamhet 106 106
Kalvningar far 107 107
Kalvningar matern 104 104
Juverhälsa 103 103
Övriga sjukdomar 103 103
Överlevandetal 99 99 99
Klövhälsa 84 84 84

Kroppsstorlek 90

Reslighet 100 lågstå 100 reslig
Mjölktyp 100 grov 100 skarp
Bröstbredd 94 smal 94 94 bred
Kroppsdjup 87 grunt 87 87 djupt
Korsbredd 91 smalt 91 91 brett
Korslutning 93 överb. 93 93 sluttande
Överlinje 98 svag 98 98 stark

Ben totalt 110

Hasvinkel 101 rak 101 krokig
Ben bakifrån 106 hastrång 106 parallell
Fotvinkel 100 låg 100 brant
Benbyggnad 106 grov 106 flat, fin
Haskvalitet 108 svullna 108 torra

Juver totalt 119

Framljuver anf 106 lös 106 stark
Bakljuver höjd 119 låg 119 hög
Bakljuverbredd smalt brett
Juverligament 108 svagt 108 starkt
Juverdjup 121 djupt 121 grunt
Juverbalans 110 baktungt 110 framtungt
Spenlängd 113 korta 113 långa
Spentjocklek 98 tunna 98 98 tjocka
Spenplac fram 101 vitt 101 tätt
Spenplac bak 96 vitt 96 96 tätt

Mjölkbarhet 94 trög 94 94 lätt
Lynne 95 nervös 95 95 lugn