Du tappar strax ev. inmatningar du gjort på sidan senaste 20 minuterna... Klicka nedan om du vill ha ytterligare 20 minuter.
Du loggas ut om:
60

Ren webbsida för utskrift

22-7536 VR SANERO
47536

15


F:99675 VR SAREKFF: 92801 VR SUPER
MF:37014 VR FERGUSMMF: 92385 A LINN?


Beställning SRB 47536 (22-7536) VR SANERO
Pris 0 kr/st.
Antal

Tillfälligt slut

Produktion322 döttrar

Säkerhet: 94 %

Mjölkindex 109 109
Mjölk kg 105 105
Protein kg 106 106
Protein % 101 101
Fett kg 111 111
Fett % 107 107
Tillväxt kg 91 91 91

Hälsoegenskaper

Dotterfruktsamhet 105 105
Kalvningar far 95 95 95
Kalvningar matern 99 99 99
Juverhälsa 101 101
Övriga sjukdomar 105 105
Överlevandetal 109 109
Klövhälsa 108 108

Kroppsstorlek 86

111 bedömda döttrar

Reslighet 89 lågstå 89 89 reslig
Mjölktyp 99 grov 99 99 skarp
Bröstbredd 88 smal 88 88 bred
Kroppsdjup 86 grunt 86 86 djupt
Korsbredd 100 smalt 100 brett
Korslutning 101 överb. 101 sluttande
Överlinje 95 svag 95 95 stark

Ben totalt 114

Hasvinkel 86 rak 86 86 krokig
Ben bakifrån 102 hastrång 102 parallell
Fotvinkel 112 låg 112 brant
Benbyggnad 112 grov 112 flat, fin
Haskvalitet 109 svullna 109 torra

Juver totalt 96

Framljuver anf 98 lös 98 98 stark
Bakljuver höjd 99 låg 99 99 hög
Bakljuverbredd smalt brett
Juverligament 92 svagt 92 92 starkt
Juverdjup 103 djupt 103 grunt
Juverbalans 119 baktungt 119 framtungt
Spenlängd 93 korta 93 93 långa
Spentjocklek 98 tunna 98 98 tjocka
Spenplac fram 95 vitt 95 95 tätt
Spenplac bak 92 vitt 92 92 tätt

Mjölkbarhet 107 trög 107 lätt
Lynne 102 nervös 102 lugn