Du tappar strax ev. inmatningar du gjort på sidan senaste 20 minuterna... Klicka nedan om du vill ha ytterligare 20 minuter.
Du loggas ut om:
60

Ren webbsida för utskrift

9-6025 VR CIGAR
36678

27

VR Cigar

VR Cigardotter


F:70013 CIRKELFF: 70012 FYN AKS
MF:90148 R ALFAMMF: 90124 FYN CENT

Till kor behöver : Produktion Halter Kropp Ben Juver Mjölkbarhet Lynne


Beställning RDM 36678 (9-6025) VR CIGAR
Pris 180 kr/st.
Antal


Produktion168 döttrar

Säkerhet: 94 %

Mjölkindex 117 117
Mjölk kg 110 110
Protein kg 113 113
Protein % 103 103
Fett kg 123 123
Fett % 114 114
Tillväxt kg 110 110

Hälsoegenskaper

Dotterfruktsamhet 101 101
Kalvningar far 108 108
Kalvningar matern 106 106
Juverhälsa 99 99 99
Övriga sjukdomar 112 112
Överlevandetal 117 117
Klövhälsa 100 100

Kroppsstorlek 112

104 bedömda döttrar

Reslighet 110 lågstå 110 reslig
Mjölktyp 103 grov 103 skarp
Bröstbredd 107 smal 107 bred
Kroppsdjup 109 grunt 109 djupt
Korsbredd 117 smalt 117 brett
Korslutning 87 överb. 87 87 sluttande
Överlinje 94 svag 94 94 stark

Ben totalt 117

Hasvinkel 89 rak 89 89 krokig
Ben bakifrån 113 hastrång 113 parallell
Fotvinkel 120 låg 120 brant
Benbyggnad 105 grov 105 flat, fin
Haskvalitet 107 svullna 107 torra

Juver totalt 113

Framljuver anf 120 lös 120 stark
Bakljuver höjd 117 låg 117 hög
Bakljuverbredd smalt brett
Juverligament 123 svagt 123 starkt
Juverdjup 109 djupt 109 grunt
Juverbalans 100 baktungt 100 framtungt
Spenlängd 82 korta 82 82 långa
Spentjocklek 80 tunna 80 80 tjocka
Spenplac fram 122 vitt 122 tätt
Spenplac bak 126 vitt 126 tätt

Mjölkbarhet 114 trög 114 lätt
Lynne 105 nervös 105 lugn